วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์ตำแหน่งทางการตลาด ของผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ในตลาดระดับกลาง และบน