วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กว่าจะมาเป็น "นิลล้านนา"

     รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล

โครงการ"ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" ได้สนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ ขอเชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับไก่พื้นเมือง "นิลล้านนา" พันธุ์ประดู่หางดำ

"นิลล้านนา"


การศึกษา และการเผยแพร่


การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายห้างสรรพสินค้า


การติดต่อตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า


ห้างสรรพสินค้าที่วางจำหน่าย


แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "นิลล้านนา"สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/kaipradoohangdum.chiangmai.5

keyword:โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน, 
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุลไก่ประดู่หางดำนิลล้านนา, Ninlanna, Thai black tailไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น