วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

"นิลล้านนา" ไก่ประดู่หางดำสู่เส้นทางเศรษฐี

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ผู้ประสานงานโครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ "นิลล้านนา" เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทำให้เกษตรกร และผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาด และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค

มติชน "เส้นทางเศรษฐี"

ความเป็นอัตลักษณ์ของ "นิลล้านนา" ไก่ประดู่หางดำ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์


ที่มา: มติชน เส้นทางเศรษฐี ฉบับที่ 325 ปักษ์หลังพฤษภาคม 2556สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/kaipradoohangdum.chiangmai.5
keyword:โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน,
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล, ไก่ประดู่หางดำ, นิลล้านนา, Ninlanna, Thai black tail

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น