วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ผลิตภัณฑ์ "นิลล้านนา" สู่การทำตลาดในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเกษตรกร

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล 


1.ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำ ภายใต้ชื่อการค้า “นิลล้านนา” และโลโก้สัญลักษณ์ที่ใช้เอกลักษณ์ของพันธุ์ที่มีลักษณะเด่น แข้ง ขา และขนสีดำ การเลี้ยงด้วยหญ้า และอาหารหยาบธรรมชาติ
2.ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย ไข่ไก่ ไก่สดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ของกลุ่มเกษตรกรโครงการ ประกอบด้วย

-กลุ่มเกษตรกรดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


-กลุ่มเกษตรกรแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็งที่จำหน่าย บริษัทตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด 
4 สาขา (ห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามีโชคพลาซ่า, นวนัฐ, นิ่มซิตี้, กาดฝรั่ง) ในจังหวัดเชียงใหม่
ของกลุ่มเกษตรกรดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว และกลุ่มเกษตรกรแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็งที่จำหน่าย  บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
2 สาขา (ตลาดคำเที่ยง,  หางดง) ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ของกลุ่มเกษตรกรดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว และกลุ่มเกษตรกรแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

-กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ไข่ไก่ประดู่หางดำ ที่จำหน่าย บริษัทตันตราภัณฑ์ซุปเปอร์มาร์เก็ต (1994) จำกัด 
3 สาขา (ห้างสรรพสินค้าริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขามีโชคพลาซ่า, นวนัฐ, นิ่มซิตี้) ในจังหวัดเชียงใหม่
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านศรีงาม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

-กลุ่มเกษตรกร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ไก่ประดู่หางดำชำแหละครึ่งตัว จำหน่ายที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย และไส้อั่วไก่นิลล้านนา จำหน่ายงานประจำปีพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย


สามารถเข้าไปได้ที่ www.facebook.com/kaipradoohangdum.chiangmai.5

keyword:โครงการระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน,
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล, ไก่ประดู่หางดำ, นิลล้านนา, Ninlanna, Thai black tail


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น