วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การตลาดขายตรง (Direct sale) ของเกษตรกรไก่พื้นเมืองมืออาชีพ

     โครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน" สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ของเกษตรกรรายย่อย ให้สร้างเป็นอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักของเกษตรกร คือตลาดท้องถิ่นที่มีความต้องการการบริโภคไก่พื้นเมือง
     การสร้างตลาดด้วยวิธีการขายตรงแก่ผู้บริโภคเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ประสบความสำเร็จ กรณี กลุ่มเกษตรกรเมืองสามหมอก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยห้าง อ.เวียงเชียงรุ้งจ.เชียงราย

นำเสนอโดย
โครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทร. 086-4209651, 086-4285364, 081-9517391
เบอร์โทรศัพท์/ แฟกซ์  053-326259
E-mail /facebook :  kaipradoo_cm@hotmail.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น