วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แนวทางการพัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์นิลล้านนา ในโครงการ"ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"
นำเสนอโดย
โครงการ "ระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืน"
รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล ผู้ประสานงานโครงการฯ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
โทร. 086-4209651, 086-4285364, 081-9517391
เบอร์โทรศัพท์/ แฟกซ์  053-326259
E-mail /facebook :  kaipradoo_cm@hotmail.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น